In 4 stappen op weg naar een zorgenvrije toekomst

Bij Arcis mediators weten we uit ervaring dat de kans op een zorgenvrije toekomst na een scheiding het grootst is, als jullie als team naar de finish gaan: samen, gelijkwaardig, integer en met respect. We doen er daarbij alles aan om daarvoor een positieve en ‘veilige’ sfeer te creëren.

STAP 1 | Een (gratis) informatiegesprek

Bij Arcis mediators zijn we allemaal MfN-gecertificeerd en dus vakkundig. Daarnaast is het minstens net zo belangrijk, of we met z’n drieën een ‘klik’ hebben. Om daar achter te komen, nodigen we jullie van harte uit om gratis en vrijblijvend kennis te komen maken. We geven je dan een helder beeld van de stappen die we gaan doorlopen, wat we daarbij van je zullen vragen en wat jullie van ons als je scheidingsmediator mogen verwachten. We staan eveneens stil bij wat er zoal tussen jullie speelt en wat jullie exacte kosten van het mediation-traject gaan zijn. Als jullie kinderen hebben, bespreken we bovendien hoe wij jullie in dat opzicht kunnen helpen. Bijvoorbeeld door samen met hen en jullie te praten over het hoe en waarom van de scheiding, op een manier die bij hun leeftijd past. Na afloop van dit eerste gesprek is ons gezamenlijke vertrekpunt duidelijk.

STAP 2 | De mediationsessies

Is de ‘klik’ er en gaan jullie akkoord met het traject? Dan plannen we onze eerste mediationsessies in, waarbij jullie allebei voor je eigen belangen staan. Belangrijk om te beseffen is ook, dat wij als mediator in dit traject niets vóór jullie beslissen. Ook lossen we geen conflicten voor jullie op. Wel dragen we in een positieve, veilige sfeer mogelijkheden aan, waar jullie zelf (!) uit kunnen kiezen. We zullen daarbij altijd streven naar de kortst mogelijke doorlooptijd, met volop ruimte voor jullie emoties en behoeften. Hoe jullie traject er precies gaat uitzien, bepaalt jullie Arcis mediator, door dit zorgvuldig en ‘op maat’ voor jullie uit te stippelen. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Als er kinderen bij betrokken zijn
    Is er aandacht voor een goed ouderschapsplan en is het mogelijk om de mening(en) van jullie kind(eren) hier heel expliciet bij te betrekken, vooral als zij nog jong zijn.
  • Financiën en woning
    Hierbinnen vallen huisvesting, alimentatie, nalatenschappen, testamenten en pensioenen.

STAP 3 | Jullie afspraken juridisch vastgelegd

Tijd om alle gemaakte keuzes en afspraken op papier te zetten. We doen dat in de vorm van een echtscheidingsconvenant. Ook wel de ‘vaststellingsovereenkomst’ genoemd. Dit is een officieel juridisch document dat wettig bindend is, en dat bij eventuele toekomstige vragen of discussies altijd doorslaggevende helderheid biedt. Het beschrijft zaken als alimentatie, verdeling van de bezittingen, de eventuele eigen woning, pensioenen et cetera. De afspraken die jullie hebben gemaakt rondom de kinderen leggen we vast in een - eveneens bindend - ouderschapsplan: de zorgverdeling, hoe jullie elkaar informeren over het welzijn van de kinderen, hoe jullie omgaan met dingen als ouderavonden of noodgevallen en uiteraard de kinderalimentatie.

STAP 4 | de definitieve afronding

Als jullie beiden helemaal akkoord zijn met het convenant en het eventuele ouderschapsplan, komt het moment dat jullie deze samen ondertekenen. Hierna dient een advocaat de documenten namens jullie in bij de rechtbank. (En fijn om te weten: omdat we hiervoor ‘vast’ samenwerken met een aantal advocaten, hebben jullie hier zelf geen omkijken naar.) De rechter ‘bekrachtigt’ hierna de scheiding officieel. Als dit gebeurd is, zorgen wij ervoor dat de beschikking naar de gemeente gaat, waar jullie getrouwd zijn.

Zodra men daar de beschikking heeft ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, is jullie scheiding officieel en definitief rond.

Rustig eens doorspreken?

We snappen dat je nu een heleboel informatie over je heen krijgt en kunnen ons goed voorstellen dat je die graag nog eens rustig wilt doorspreken. Bel daarom één van onze mediators . Zij helpen je graag en kundig verder.